Poznaj používané materiály - PVC

Polyvinylchlorid, termoplastický. Vytvára sa polymerizáciou vinylchloridu. Dlhé uhlíkové reťazce tvoria lineárnu štruktúru materiálu. PVC pomocou rôznych typov prísad môže byť modifikovaný, napríklad plastový materiál s rôznou tvrdosťou.

PVC je materiál, ktorý je vďaka vhodným prísadám odolný voči olejom alebo kyselinám. Je to materiál,ktorý je najlacnejším materiálom používaným v obuvi. Je dokonale recyklovateľný, pretože po drvení môže byť recyklovaný, roztavený a vstrekovaný.

Čižmy vyrobené z materiálu PVC sú napríklad:  BFPCVL,GRANDER,RAINY PRINT,ELKE a iné.