Reklamačný poriadok

REKLAMÁCIA TOVARU

Pre uplatnenie reklamácie je potrebné vyplniť a stiahnuť priložený reklamačný formulár.

Po vyplnení všetkých potrebných údajov je potrebné tento formulár vytlačiť a priložiť k reklamovanému tovaru.

Reklamovaný tovar spolu s reklamačným formulárom zašlite na adresu:

Ing. Ján Uderman, Na Kameni 5, 086 41 Raslavice.

Po prezretí tovaru určíme spôsob vybavenia reklamácie. 

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia spotrebiteľom.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR NA STIAHNUTIE